Nova Posts

Ajatuksia työelämästä

Jatkuva oppiminen

Minna Vainio
December 2020 — 83 views YAMK turkuamk tutkintokoulutus

Innovaatiot ja liiketoiminnan kehittäminen

Minna Vainio
February 2020 — 335 views innovaatiot kouluyhteistyö turkuamk tutkimusyhteistyö uniturku yritysyhteistyö

Itsensä strateginen johtaminen

Minna Vainio
January 2020 — 392 views turkuamk työelämätaidot uniturku urasuunnittelu

Miten meitä motivoidaan?

Minna Vainio
December 2019 — 410 views työmotivaatio DISC johtamisviestintä turkuamk työhyvinvointi uniturku