Nova Posts

Ajatuksia työelämästä

Miten meitä motivoidaan?

Minna Vainio
December 2019 — 888 views työmotivaatio DISC johtamisviestintä turkuamk työhyvinvointi uniturku