Tuutoripalautekysely

Tuutoroitavieni lukumäärä tähän mennessä

Tuutorina toimiminen vastaa odotuksiani ja käsitystäni työstä

Koen, että saamani perehdytys ja koulutus tehtävään on riittävä ja onnistunut

Työnkuvani ja roolini on minulle riittävän selkeä ja tiedän mitä minulta odotetaan

Koen olevani tehtävään sopiva

Tuutorina toimiminen vastaa työmäärältä sovittua / odotuksiani

Koen, että saan tarvittaessa tukea ja apua Nova Talentilta

Yhteistyö harjoittelijoiden kanssa sujuu hyvin

Koen, että harjoittelijoiden odotukset tuutoritoiminnan suhteen täyttyvät

Koen, että saan tilaa toimia roolissani työpaikalla ja työyhteisö on ottanut minut hyvin vastaan

Koen roolini ja työni tärkeäksi sekä merkitykselliseksi osana vaihtojaksoa

Kommunikaatio eri osapuolten; Nova Talentin, yrityksen ja minun välilläni on onnistunutta

Tuutorina toimiminen Nova Talentilla on myönteinen ja hyödyllinen kokemus

Jos jokin asia tuutoroinnissa ei mielestäsi ole toiminut tai kaipaa kehittämistä, kerro missä voisimme parantaa.