Kv-työyhteisövalmennus: ennakkokysely

Työyhteisömme on innokas vastaanottamaan kansainvälisen osaajan / ulkomaisen työntekijän.

12345
Todennäköisyys 5 = erittäin todennäköistä, 1 = erittäin epätodennäköistä
Toivottavuus 5 = erittäin toivottavaa, 1 = erittäin ei-toivottavaa

Työyhteisömme pystyy toimimaan tehokkaasti, vaikka kaikki eivät puhuisikaan suomea

12345
Todennäköisyys 5 = erittäin todennäköistä, 1 = erittäin epätodennäköistä
Toivottavuus 5 = erittäin toivottavaa, 1 = erittäin ei-toivottavaa

Työyhteisömme tulee kansainvälistymään seuraavan viiden vuoden kuluessa

12345
Todennäköisyys 5 = erittäin todennäköistä, 1 = erittäin epätodennäköistä
Toivottavuus 5 = erittäin toivottavaa, 1 = erittäin ei-toivottavaa

Muita ajatuksia aiheeseen liittyen?


Kerro, mitä odotuksia tai tavoitteita sinulla on Kansainvälinen työyhteisö -valmennuksen suhteen.