KOKEMUKSIA VAIHTO-OPISKELIJASTA YRITYKSESSÄ

Vaihto-opiskelija yrityksessämme oli positiivinen kokemus *

Työyhteisömme hyötyi kokemuksesta *

Kuvaile omin samoin konkreettinen hyöty tai oppi, mitä kokemus antoi työyhteisölle/yksilöille

Opiskelija oli aktiivinen ja oma-aloitteinen *

Hänellä oli oikea asenne työntekoon *

Työtehtäviin liittyvä kommunikaatio toimi riittävän hyvin *

Miten kuvailisit vaihto-opiskelijan ammattiosaamista

Jakson käytännön järjestelyt ennen vaihtojaksoa toimivat hyvin *

Jakson aikana Nova Talentin tuutorin toiminta tuki vaihtojakson etenemistä *

Kommunikaatio Nova Talentin tuutorin kanssa oli sujuvaa *

Olisimme kiinnostuneet ottamaan myös jatkossa opiskelijan *

Jos vastasit ei, kerro miksi

Kerro avointa palautetta vaihtojaksosta ja sen järjestelyistä

Halutessasi voi kertoa yrityksenne nimen