Luontainen tapa toimiaMitkä ovat tiimissäsi luontaisia toimintatapoja? Miten johdan tiimiäni? Millainen yksilö täydentäisi tiimiämme?  Näihin kysymyksiin vastaa esimiehille, tiimille tai työnhakijalle tehtävä itsearviointiin perustuva analyysi, jota HR-ammattilaiset käyttävät maailmanlaajuisesti.

Suomalaisen Extended DISC  rekisteröimää analyysiä käytetään ryhmän tai yksilön luontaisten toimintatapojen kartoittamiseen. Mallissa havainnollistetaan ihmisten käyttäytymistä neljän perustoimintatavan avulla, joita kuvataan kirjaimilla D, I, S ja C.  Analyysi perustuu verkossa tehtävään kyselyyn, johon on rakennettu luotettava validointi. 

Luontaiset toimintamallit ilmenevät spontaaneissa toiminnoissa ja korostuvat erityisesti paineen alla. Analyysin tarkoituksena on auttaa ymmärtämään omaa ja toisten käyttäytymistä eri tilanteissa. Työyhteisössä tämä on tarpeen.

Analyysi ei mittaa taitoja tai kokemusta, mutta sitä voidaan käyttää kartoittamaan kullekin luontevia käyttäytymismalleja.  Ihmisten kanssa viihtyvä jutustelija sopii yleensä hyvin asiakaspalvelutehtäviin, analyyttinen asioiden tarkastelija taas tarvitaan paljon yksityiskohtia sisältäviin ja tarkkuutta vaativiin suorituksiin.

Vastausten perusteella muodostetaan Extended DISC Timantti , jossa henkilön tai henkilöiden luontaiset toimintatavat sijoittuvat timantin eri sektoreille.

Henkilöanalyysissä timantin avulla voidaan hahmottaa henkilölle luontaisia motivaatiotekijöitä, kommunikaatiotyyliä tai monia muitakin työyhteisön toimivuuden kannalta tärkeitä asioita.

Ryhmäraportin avulla voidaan tarkastella ryhmän toimintaa kokonaisuutena, joka koostuu yksilöiden luontaisista tyyleistä reagoida. Analyysia voidaan käyttää vuorovaikutuksen parantamiseen työyhteisössä, johtamisen kehittämisen välineenä, mutta myös uusissa rekrytoinneissa varmistamaan hakijan soveltuvuutta työyhteisöön ja työtehtäviin.

Odoo • Image and Text

Mihin sinä sijoitut timantilla?

Analyysissä ei jaotella ihmisiä vain neljään luonnetyyppiin, vaan jokainen meistä voi omata useita erilaisia luonteenpiirteitä, jotka auttavat meitä selviytymään erilaisissa tilanteissa.

Jokaisella meistä on oma luontainen mukavuusalueemme, joka kattaa useampia sektoreita. Hyödyntämällä Extended DISC -analyysiä, opit paljon itsestäsi, mutta myös ympärilläsi olevista ihmisistä.

Nova Talent toimii yhteistyössä Extended DISCFinlandin kanssa.