Uusia ja vanhoja näkökulmia tekemiseen

Asennetta ja osaamista työpaikoille

Nova Talent, Vesa Laakso

Työvoiman uusintamisen haasteet 

Tiedotusvälineistä on seurattu kirjoittelua tulevaisuuden uusien osaajien rantautumisesta työpaikoille.

Kirjoituksissa on kritisoitu nuorten heikkoa osaamista työssäoppimisjaksolle tullessaan. Yrittäjät ovat osaltaan oikeassa, osaaminen on heikentynyt, ja kirjoituksissa kritisoidaankin koulun lähettävän raakileita yrityksiin opetettaviksi. Raakileiden kouliminen ei ole yrittäjän kannalta mielekästä, eikä ainakaan kustannustehokasta toimintaa, ohjaamiseen menee osaavan henkilökunnan työaikaa ja kompensaatio on jos ei nyt mitätön, niin ainakin maltillinen. 

Pohditaanpa hetki, milloin on ollut sellainen aika Suomessa tai maailmalla, jolloin ammatti ja työn tekeminen on opittu koulussa? Moni työnantaja tiedostaa, että työmoraalia ja ammattimaista osaamista on vaikea juurruttaa muualla kuin työpaikoilla. Suomessa julkista keskustelua työssä tapahtuvasta oppimisesta vaivaa tietynlainen näköalattomuus ja omiin kansallisiin koulutusmalleihin tuijottaminen. Tietyissä maissa Euroopassa nuoret laitetaan juurikin raakileina sinne työpaikoille koulittavaksi. No pitäisikö, jos ei nyt heti tehdä jotain, niin ainakin keskustella ja vertailla omaa malliamme muihin Eurooppalaisiin järjestelmiin? 

Miten työpaikoilla tapahtuva työntekoon ja yrityksen käytäntöihin kouliminen olisi järkevää ja kustannustehokasta myös yritykselle? Ajatus keskustelun näköalattomuudesta liittyy ensisijaisesti kustannusten jakamiseen. Muutama viikko sitten Turussa oli tilaisuus, jossa keskusteltiin Keski-Eurooppalaisen ja suomalaisen oppissopimusmallien kustannusten jakautumisesta ja yritykselle kohdentuvista palkkakustannuksista. Keski-Euroopassa palkkakustannus yrityksille on huomattavasti matalampi suomalaiseen malliin verrattuna. Miten tämä on mahdollista? Palkkakustannukset ovat yksi osa kuluja. Haluan pureutua hiukan syvemmälle asiaan tekemällä vapaamuotoista vertailua, miten meillä ja miten muualla näkökulmasta.   

Miten tekemällä oppiminen on järjestetty yrityksissä ja miten kustannusten jakaminen toteutetaan esimerkiksi muutamissa Keski-Euroopan maissa.