Saksalaiseen sähkö- ja automaatioalan koulutukseen tutustumassa

Oppisopimusjärjestelmän antia

Saksa on Suomelle tärkeä kauppakumppani ja vahva teollisuusmaa. Saksasta tulee Nova Talentin kautta vuosittain kymmeniä eri teollisuus- ja käsityöalojen oppisopimusopiskelijoita vaihtojaksoille suomalaisiin yrityksiin.

Harjoittelijoiden vastaanottoa ei suomalaisissa yrityksissä nähdä yleensä mahdollisuutena laajentaa markkinaa Saksaan, mutta varsinkin saksalaisessa oppisopimusjärjestelmässä opiskelevat ovat suora yhteys oman alansa yrityksiin. Lisäksi Suomeen harjoitteluun tulevan oppisopimusopiskelijan taitotaso kertoo paljon saksalaisen koulutusjärjestelmän kyvystä koulia osaavaa työvoimaa eri alojen tarpeisiin.

Jotta kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden lisäämisen mahdollisuudet yrityksille Suomessa tulisivat konkreettisemmiksi, vierailimme suomalaisen yhteistyöyrityksemme kanssa Saksassa tutustumassa sähkö- ja automaatioalan koulutukseen ja oppisopimusopiskelijoiden arkeen Berliinissä ja sen naapurikaupungissa Potsdamissa.Kuva: Oppilaitoksissa tapahtuvat jaksot sisältävät sekä käytäntöä että teoriaa

Ohjelmaan Saksassa kuului mm. vierailu 1500 opiskelijan oppilaitoksessa, jossa seurasimme opiskelijoiden harjoittelua kauppa- ja teollisuuskamarin järjestämiin loppukokeisiin. Koulun opiskelijoista 2/3 on oppisopimusopiskelijoita. Seuraamassamme ryhmässä oli opiskelijoita mm. seuraavilta isoilta työnantajilta: BMW, GE (General Electric), Xerox, Vattenfall, Berliinin energialaitos. Kouluopiskelu keskittyy teoria-aineisiin ja sellaisiin käytännön taitoihin, joita ei työpaikalla pääse harjoittelemaan. 


Kuva: Oppilaitoksen koululle lahjoittama messukäytöstä poistunut demo-laitteisto tarkastelussa

Yritysvierailuilla pääsimme läheltä seuraamaan, miten yrityksissä oppisopimusopiskelu on järjestetty. Päällimmäiseksi jäi oivallus siitä, miten yrityksissä päämäärätietoisesti suunnitellaan oppisopimusopiskelijan koulutusta yrityksen tarpeisiin ja sitoutetaan opiskelijat työskentelemään yrityksessä. Saksalaisen oppisopimusopiskelijan vastaanotto harjoittelijaksi suomalaiseen yritykseen ei siis yleensä tähtää rekrytointiin välittömästi harjoittelun jälkeen. Mitä sillä siis saavutetaan?

  • Ulkomaisen harjoittelijan vastaanottoa antaa yrityksille ymmärrystä kohdemaan markkinasta ja osaamisen tasosta

  • Suomalaiseen työkulttuuriin ja osaamiseen tutustuminen houkuttaa harjoittelijoita palaamaan Suomeen töihin valmistuttuaan

  • Vastaanottavan yrityksen työyhteisö pääsee tutustumaan harjoittelijan kautta ulkomaiseen työkulttuuriin ja työskentelyyn ulkomaisen osaajan kanssa

Nova Talentin yksi selkeä tavoite harjoittelijavältystoiminnalle on suomalaisyritysten ja keski-eurooppalaisen työ- ja osaamismarkkinan lähentäminen. Muutamien suomalaisyritysten pitkäjänteisestä ulkomaisten harjoittelijoiden vastaanottamisesta on nähtävissä jo selkeitä tuloksia. Suomessa vaihdossa olleet osaajat ovat olleet kiinnostuneita palaamaan suomalaiseen työyhteisöön, jossa heidät on otettu lämpimästi vastaan ja jossa he ovat viihtyneet. Uskomme myös, että kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden lisääminen on yksi valtti suomalaisten yritysten kilpailukyvyn edistämisessä.   


Kuva: Saksalainen David tuli syksyllä 2022 harjoitteluun Suomeen ja viihtyi yrityksessä työntekijänä vielä harjoittelujakson jälkeenkin.