Piisparistin Saha kansainvälistyi ketterästi

Nova Talent, Vesa Laakso

Kaarina-Lehti teki jutun Piispanristin Sahasta ja Andreaksesta, saksalaisesta vaihto-opiskelijasta. Andreaksen 4-viikon vaihtojakson toteuttamiseen Suomeen sisältyi tiettyjä aikatauluhaasteita vallitsevasta tilanteesta johtuen. Kaikilla osapuolilla oli vahva kiinnostus saada asiat tapahtumaan ja Andreas aloitti harjoittelunsa Piispanristin Sahassa Syyskuun lopussa.

Nova Talentin yrityksille tarjoama harjoittelijavälityspalvelu on elänyt kuluneen vuoden aikana haastavia aikoja rajojen sulkeutuessa. Suomeen tulleiden vaihto-opiskelijoiden määrä jää alle kymmenen ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. 

Tekeminen kuitenkin jatkuu ja uusia kumppanuuksia rakennetaan niin ulkomaille kuin kotimaahan. Nyt on aikaa kehittää toimintaa ja suunnitella tulevia yhteistyökuvioita. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä Nova Talentin välittämiin opiskelijoihin.

Yli 93% yrityksistä on jatkossakin valmis ottamaan ulkomaisen harjoittelijan. Yritysten palautteen perusteella työyhteisöt ovat selkeästi hyötyneet kansainvälisestä kokemuksesta ja pitivät kokemusta positiivisena. Yritysten palaute motivoi panostamaan laatuun jatkossakin. 

Muutamissa ryhmäliikkuvuuksissa vaihtojaksot ovat olleet pituudeltaan 2-viikkoa. Paikallisissa yrityksissä näin lyhyet jaksot koetaan haastaviksi. Palautteen perusteella jakson optimipituus tulisi vastaanottavan yritysten näkökulmasta olla vähintään 4-viikkoa. Nova Talent pyrkiikin huomioimaan yritysten näkemyksiä ja kertomaan lähettäville organisaatioille paikallisten yritysten toiveista.

Nova Talent pyrkii panostamaan laatuun ja tarjoamaan yrityksille innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita, jotka pystyvät riittävän itsenäiseen työhön. Tasaisen laadun ylläpitämiseksi lähettävien organisaatioiden kanssa on sovittu yhteiset pelisäännöt. Esimerkiksi saksalaiset oppisopimusopiskelijat ovat kouliintuneet omassa yrityksessään arjen työtehtävien tekemiseen, palautteen mukaan yli 93 % paikallisista yrityksistä kertoivat tulijan asenteen olevan kunnossa. Työssä pärjäämisen lisäksi nuori kasvaa asumalla itsenäisesti kalustetussa asunnossa, hoitaen itsenäisesti arjen askareet. Usein nämä nuoret ovat ensimmäistä kertaa, jos ei nyt ulkomailla niin ainakin Suomessa. 

Nova Talent kerää säännöllisesti palautetta Suomessa harjoittelussa olleilta opiskelijoilta. Paikalliset yritykset saavat käytännössä aina positiivista palautetta hyvästä vastaanotosta ja ohjauksesta. Piispanristin Saha ei tehnyt poikkeusta, Andreas oli hämmästynyt, miten nopeasti otettiin porukkaan mukaan - tekemisen kautta!

Nova Talent etsii kumppaneita yrityksistä, joilla on aito halua kokea kansainvälisyyttä, ei vain puhua siitä. Harjoittelijavälityspalvelusta kiinnostuneet yritykset ovat pääsääntöisesti käsityövaltaisia ja suhteellisen pieniä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita kokemaan miten toisessa maassa juttuja tehdään - ja ennen kaikkea millaisella asenteella töitä tehdään!

Kiitokset Sjöholmin Karlille/Piispanristin Saha ja Maria Kestille/Kaarina-Lehti mutkattomasta yhteistyöstä! 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it.
It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.