Miksi harjoittelija Nova Talentin kautta?

Harjoittelijavälitys palveluna

Vierailimme uuden yrityskumppanimme CH-Polymersin luona kyselemässä kokemuksia ulkomaisen harjoittelijan vastaanottamisesta. Yritys on aktiivisesti etsinyt ratkaisuja kansainvälistää työyhteisöään ja lähti rohkeasti kokeilemaan harjoittelijavälityspalvelua yhtenä ratkaisuna tähän tarpeeseen.

Tapasimme yrityksen toimitusjohtaja Tuija Andessonin Business Turun tapahtumassa keväällä 2023. Hän kiinnostui Nova Talentin ideasta kansainvälistää työyhteisöä harjoittelijavälityspalvelun kautta. Syksyllä 2023, kun ranskalainen kumppanimme tiedusteli harjoittelupaikkaa kemian alan osaajalle, oivalsimme tässä olevan heille mahdollisesti sopiva kandidaatti.

Nova Talentin esitteltyä yritykselle hakijan CV:n  ja motivaatiokirjeen järjestettiin Teamsin välityksellä tapaaminen hakijan kanssa. Tapaamisessa yritys pystyi arvioimaan hakijan soveltuvuutta työtehtäviin ja työyhteisöön. Tämän tapaamisen, ja pienen harkinnan jälkeen, yritys ilmoitti mielellään vastaanottavansa harjoittelijan yritykseen.

Kysyimme nyt harjoittelujakson päätyttyä, mitkä tekijät vaikuttivat haluun lähteä kokeilemaan harjoittelijavälityspalvelua ja vastaanottamaan harjoittelija Ranskasta.

Nova Talentin tuutori Roosa ja ranskasta tullut N'Goné

Kuva: Harjoittelija näkyi myös yrityksen viestinnässä

Työyhteisön osaamistarpeisiin vastaaminen

Yrityksessä oli henkilöstöltä aiemmin tullut toiveita kielitaidon kehittämiseksi. Yritys toimii globaalisti, joten osa liiketoiminnasta hoidetaan englanniksi. Paikallisesti toimitaan pääasiassa suomen kielellä, mutta osa dokumentaatiosta ja palavereista on englanniksi. Aiemmin oli kokeiltu kielitaidon vetreyttämiseksi mm. kielikurssia, mutta kurssin anti jäi irralliseksi ja osallistuminen ulkopuolisen toteuttamalle kurssille oli välillä haastavaa saada sopimaan aikatauluihin.

Nova Talentin harjoittelijavälityspalvelun kautta syntyi ratkaisu, jossa kielitaitoa voidaan kohentaa työn ohessa. Kansainvälinen harjoittelija työyhteisössä toi mukaan mm. englanniksi pidettävät viikkopalaverit. Lisäksi päivittäinen työskentely harjoittelijan kanssa kehitti valmiutta puhua englantia normaaleissa työtilanteissa. Harjoittelujakso edisti myös työohjeiden sekä muun dokumentaation kääntämistä suomesta englanniksi.

N'Goné yhdessä ohjaajansa Jaanan kanssa

Kuva: N'Goné yhdessä ohjaajansa Jaanan kanssa

Mahdollisuus valikoida itselle sopiva harjoittelija

Ulkomailta Suomeen Nova Talentin kautta hakeutuvat harjoittelijat on valikoitu jo lähtömaassa kumppanimme toimesta. Harjoittelijalla tulee olla tietty määrä kokemusta omalta alaltaan ja vahva motivaatio pärjätä ulkomaanharjoittelussa parhaan kykynsä mukaan. Me Nova Talentilla etsimme harjoittelijalle yrityksen, jolla on motivaatio kansainvälistää toimintaansa harjoittelijavälityspalvelun kautta ja samalla saada kokemusta kansainvälisestä alan osaamisesta. Tästä muodostuu Nova Talentin motto:

"Matchmaking between companies and motivated individuals"

Yritys voi halutessaan haastatella tulijan, jolloin hakijan persoonallisuus tulee ilmi. Tällä on usein merkitystä yrityksen harkitessa harjoittelijan soveltuvuutta työyhteisöön. CH-Polymersilta jälkikäteen kysyttäessä haastattelun vaikutusta päätökseen, haastattelusta vastannut CH-Polymersin tutkimus- ja kehityspäälliikö Misla Lagus kertoi, että tässä tapauksessa haastateltavan oma kuvaus itsestään, "I'm a bit crazy", naulasi ainakin hänen osaltaan päätöksen ottaa harjoittelija työyhteisöön.

Harjoittelija otetaan osaksi työyhteisöä

Kuva: Ulkomainen harjoittelija otettiin osaksi työyhteisöä

Avaimet käteen -palvelu

Harjoittelijan valinnassa ei yrityksen tarvitse itse tehdä rekrytointiprosessia, vaan harjoittelijat esitellään yritykselle Nova Talentin toimesta. Työpaikkailmoitusta, hakemusten läpikäyntiä tai monia haastatteluja ei siis tarvita. Tarvittaessa Nova Talent voi omassa haastattelussaan varmistaa hakijan kielitaidon. Kansainvälisessä harjoittelijavaihdossa tarvittavat dokumentit hoidetaan Nova Talentin toimesta kuntoon siten, että yrityksen tehtäväksi jää vain opiskelijan kanssa tehtävän sopimuksen ja työtodistuksen allekirjoitus. Jos yrityksellä ei ole erillistä HR-osastoa tai -henkilöä, Nova Talentin palvelu helpottaa harjoittelijan vastaanottoa. Lisäksi, Nova Talentin hoitaessa harjoittelijan asumiseen ja kulkemiseen liittyvät järjestelyt, ei harjoittelijan saapuminen aiheuta lainkaan yritykseen kohdistuvia kyselyjä näihin liittyen.

Nova Talentin tuutori Roosa ja ranskasta tullut N'Goné

Kuva: Nova Talentin tuutori Roosa (vas.) auttoi N'Gonéa suomalaiseen arkeen liittyvissä asioissa


CH-Polymersilla oltiin siis tyytyväisiä kokemukseen ja haluttuja tavoitteita saavutettiin. Kansainvälisyyden juurruttaminen työyhteisöön kuitenkin jatkuu, joten myös uudet tulijat ulkomailta ovat tervetulleita. Kaikkien ei toki tarvitse olla "a bit crazy", mutta motivaatio uuden oppimiseen tulee olla kunnossa.

N'Goné yhdessä ohjaajansa Jaanan kanssa

Kuva: Kiitokset sinulle N'Goné! (Kuva: Gun Lundsten)
Osaajia Euroopasta - kansainvälisyyttä työyhteisöön!

 
 
Osaajia Euroopasta - kansainvälisyyttä työyhteisöön: Mitä harjoittelijavälityspalvelu pitää sisällään